LOK-stöd

Sidan uppdaterades: 7 juli 2023

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.

Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

Digital ansökan via IdrottOnline

Ansökan gör du via din förenings sida på IdrottOnline Klubb. För de föreningar som ännu inte har aktiverat sin sida finns information här

Manualer: Så söker du LOK-stödet via IdrottOnline

FIlm: Hur att skicka in LOK-stödsansökan

Läs mer om IdrottOnline 

Kommunala bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du RF-SISU Skåne eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på exempelvis ålder och tid för ansökan.

LOK-stöd för nyanlända

Nyanlända i Sverige är en aktuell fråga. Personer som är nya i landet har ännu inget personnummer, och Riksidrottsförbundet (RF) vill betona att dessa ändå kan godkännas för LOK-stöd, då det rimligen inte går att kräva personnummer av någon som ännu inte fått ett sådant. Närvaroregistrerar man via IdrottOnline så läggs dessa personer in i medlemsregistret med en bock för ”utländsk person” samt "ofullständigt personnummer". Då räcker det att ange år-månad-dag samt kompletterande uppgifter (ex. e-post, kontaktadress)

Sidan publicerades: 27 september 2022