Projektstöd IF Anläggning

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med syftet att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Skåne.

Ansökan

För att ansöka om Projektstöd IF Anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Skåne. Har ni ingen kontakt med en idrottskonsulent får ni det enklast genom att maila skane@rfsisu.se.

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan i ert planeringsarbete innan ni tar kontakt med er idrottskonsulent.
Lärgruppsplanen hittar ni här Pdf, 2 MB.

Ansökningsperioden för 2024

Vi öppnar för ansökningar den 15 januari. Ansökningstiden är löpande under året och sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Manual finns på idrottonline.se

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet.

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

För bidragstekniska frågor är ni välkomna att kontakta Emeli Kireborn, 010-476 57 21 alt. emeli.kireborn@rfsisu.se

Beslut

Beräknad handläggningstid är minst åtta veckor.

Om det är aktuellt med komplettering av er ansökan kommer vi att kontakta er.
Före utbetalning av stöd ska också följande handlingar inkomma i IdrottOnline:

  • Medfinansieringsintyg.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal.

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd.

Manual IdrottOnline här

Tips på vägen

Andra finansiärer

Det kan också finnas möjlighet att erhålla stöd från andra finansiärer, nedan finner ni länkar till några av dem.

Arvsfonden

Boverket

Sparbanken Skåne

Leader

Var ute i god tid

Både vi och andra finansiärer har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.

Energirådgivarna

Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljörådgivning gjord av en oberoende part. I Skåne finns ett antal oberoende energi- och klimatrådgivare som tillsammans servar Skånes alla kommuner genom att ge gratis och opartiska råd om energieffektivisering. Länk till Energirådgivarna finner ni nedan.

Energirådgivarna

Lag som påverkar idrottsföreningar

En ny lag från 2016 som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida.

Sidan publicerades: 27 september 2022