Föreningar kan få återstartsstöd

Sidan uppdaterades: 29 november 2023

Syftet med Projektstöd IF Återstart är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Stödet ska framför allt tillgängliggöras för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Huvudområden att bevilja stöd till

Det är möjligt för RF-SISU Skåne att bevilja stöd till:

  1. Stöd till folkbildning och utbildning
  2. Stöd till föreningsdemokrati
  3. Stöd till IF i idrottssvaga områden

Utöver dessa tre områden kan visst stöd användas inom andra områden och målgrupper

Projektstöd

Så här ansöker ni

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, ansökningsperioden är rullande. Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas.

Överväg gärna att utveckla idén i lärgruppsmiljö. Det finns lite olika saker vi inte kan bevilja medel för (t.ex. läger, medlemsavgifter och SF-utbildningar) men det beror t.ex. på vilket spår man väljer, prata med er idrottskonsulent.

Har ni frågor eller funderingar? Hitta och kontakta er idrottskonsulent

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Informations- och arbetsmaterial vid genomförande av lärgrupp

Välkommen som deltagare i en lärgrupp (pdf) Pdf, 1 MB.

Lärgruppsplan – Återstartsarbete i förening (pdf) Pdf, 149 kB.

Dialogduk - Återstart förening (pdf) Pdf, 149 kB.

Sidan publicerades: 30 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.