Projektstöd IF barn och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 29 november 2023

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Syfte & mål

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025. Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott ska vara vägledande.

Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

Villkor

Förening som söker projektmedel måste följa idrottens riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer som är

  • trygghet
  • delaktighet
  • glädje
  • allsidighet
  • hälsa

Idrottsföreningen ska koppla satsningen till en eller flera av dessa fem riktlinjer. Det ska även finnas en långsiktig koppling till strategi 2025.

Läs mer om riktilinjerna och få inspiration här.

Målgrupp

Barn och ungdomar 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Så här ansöker ni

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, ansökningsperioden är löpande och ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Utveckla er idé tillsammans i föreningen och involvera gärna målgruppen i samtalen.

Har ni frågor eller funderingar? Hitta och kontakta er idrottskonsulent

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Sidan publicerades: 29 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.