Projektstöd IF Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

RF-SISU Skåne har nu möjlighet att bevilja projektstöd till idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre - vi kallar det för Idrott 65+.

Idrottsrörelsen har ett pågående förändringsarbete, Strategi 2025, med målbilden ”Idrott hela livet”. RF-SISU Skåne arbetar på flera olika sätt med att stödja, inspirera och utveckla skånska idrottsföreningar så att vi tillsammans kan nå detta mål och stärka Skånes befolkning. Vi är därför väldigt glada att vi kan erbjuda idrottsföreningar att söka projektstöd för att utveckla sin verksamhet för målgruppen 65+.

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Det är möjligt att söka stöd inom två huvudområden:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Stöd ej får beviljas för idrottsföreningars deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller specialidrottsförbundet.

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.

Så här ansöker ni

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent. Ansökningsperioden är löpande fram till den 31 oktober 2024. Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas. Vi ser mycket positivt till att målgruppen är involverad i planeringsprocessen. Överväg gärna att utveckla idén i lärgruppsmiljö.

Har ni frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Skåne Hitta och kontakta er idrottskonsulent

Sidan publicerades: 29 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.