Tejpning

Sidan uppdaterades: 3 juli 2023

Tejpning är en del av behandling av idrottsskador eller används för att undvika att nya skador uppstår i en tidigare skadad led.

Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Rätt använd kan tejpen bidra till att förbättra rehabiliteringen efter en skada och träningen kan återupptas tidigare utan att skaderisken ökar. Utbildningen tar upp hur man jobbar med idrottstejpning på ett enkelt och funktionellt sätt.

Innehåll

  • Praktiska övningar
  • Skillnaden mellan olika tejper
  • När används tejp?
  • Vid vilka skador används tejp?
  • Grundregler vid tejpning

Målgrupp

Aktivitetsledare och andra intresserade

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.