Foto: Jenny Björkqvist

Kväll om barn och ungas psykiska hälsa

Förra veckan bjöd RF-SISU Skåne och Sjöbo kommun in till en livsviktig kväll om barn och ungas psykiska hälsa. Ett 50-tal barn- och ungdomsledare från 16 olika föreningar med säte i Sjöbo kommun anslöt och det blev en mycket lyckad kväll.

Sidan uppdaterades: 22 maj 2023

Kvällen inleddes av kommunstyrelsens ordf. Magnus Weberg och kommunens folkhälsostrateg Hanna Smith som pratade om hur situationen psykisk hälsa och självmordsstatistik ser ut i Sjöbo kommun och hur viktigt föreningslivet är för att vända trenden för de ungas mående.  Därefter tog Ungdomsrådet vid och berättade om Barnkonventionen, om ungas mående och ställde kloka frågor till ledarna på plats. En viktig passning som berörde hela rummet var från en av ungdomarna om att psykisk ohälsa tar sig många olika uttryck och syns inte alltid utåt. ”Det var när jag kom hem och gick in i mitt rum som allting brast… Utåt var jag pigg och aktiv, jag överkompenserade...”

Albin Nerman tog därefter över scenen och fortsatte på samma tema. Under en timme varvade han gruppdiskussioner utifrån tänkvärda frågeställningar med rörande berättelser från när han under sin elitsatsande handbollskarriär drabbades av psykisk ohälsa. Han berättade om en hård och tuff manskultur där oro och mjuka känslor sågs som en svaghet och fokus enbart skulle ligga på idrotten. Han avslutade med 9 tips och råd till idrottsledare/tränare och lade fokus på hur man bygger förtroende hos sina unga aktiva och hur man skapar ett klimat och en relation där unga vågar berätta hur de mår och hur viktigt det är att skapa trygga idrottsmiljöer där unga får vara unga och kan växa.

Avslutningsvis informerade kommunens fritidsutvecklare Jenny Björkqvist och Jenny Hellberg från RF-SISU Skåne om det stöd och hjälp som föreningar och ledare kan få för att arbeta med att främja psykisk hälsa samt arbeta förebyggande och reaktivt med psykisk ohälsa. Bl a lyftes utbildningen "Ledare som lyssnar" - en E-utbildning för ledare som möter barn och unga.

Utbildningen på Folkhälsomyndighetens sida

Vill er förening också arbeta med att främja barn och ungas psykiska hälsa? Skapa en trygg miljö i föreningen? Vill ni lära er mer om psykisk ohälsa och vad man kan göra om någon mår dåligt? Vill du bli en ledare som lyssnar? Eller kanske få hjälp med hur man kan prata psykisk hälsa och värdegrund med era aktiva? Kontakta oss på RF-SISU Skåne så hjälper vi er vidare.

Hitta er idrottskonsulent

Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

Jenny Hellberg, Hanna Smith, Jenny Björkqvist, Peter Rosenqvist och Magnus Weberg

Sidan publicerades: 22 maj 2023