Hållbarhet inom idrottsrörelsen - Rögle BK

Föreningar idag har många viktiga funktioner i samhället utöver sin idrott. Se inslaget om hur Rögle BK där Daniel Henrysson, projektledare för hållbarhet, berättar hur föreningen tänker och varför de vill bidra till samhällsnyttan.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2024

Rögle BK, den anrika ishockeyföreningen från Ängelholm, har inte bara imponerat på isen utan även utanför. Med ett starkt engagemang för hållbarhet och samhällsansvar har de blivit en förebild för andra idrottsklubbar.

En av Rögle BKs viktigaste insatser är deras arbete med att minska klimatpåverkan. Genom att satsa på energieffektivisering, använda förnybar energi och minska avfallsmängden har de tagit stora steg mot en mer hållbar framtid. Klubben har även involverat sina fans genom att arrangera temadagar om miljömedvetenhet och klimatsmarta val.

Men hållbarhet handlar inte bara om miljöfrågor. Rögle BK har också ett starkt socialt engagemang. De samarbetar med lokala organisationer för att stötta utsatta grupper och skapa en inkluderande gemenskap. Genom att erbjuda gratis biljetter till barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden har de gjort ishockeyn tillgänglig för alla.

Föreningen har även ett utbildningsprogram för unga spelare där de lär sig om värderingar som respekt, jämställdhet och mångfald. Genom att fostra framtidens idrottare med dessa värderingar bidrar Rögle BK till en bättre värld.

Sammanfattningsvis är Rögle BK inte bara en ishockeyklubb – de är en kraft för förändring. Genom sitt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang visar de att idrott kan vara så mycket mer än bara resultat på en tavla. De är ett föredöme för andra föreningar och ett bevis på att hjärtat är lika viktigt som poängen.

Hur kan er förening arbeta med hållbarhet? Läs mer på vår sida om ämnet och kontakta er idrottskonsulent om ni vill ha hjälp och stöd i processen.

Läs mer på Hållbarhet

Sidan publicerades: 29 maj 2024