Förtjänsttecken, Guldklubben och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Många idrottsledare lägger ner oerhört mycket ideell tid. Hur ofta uppmärksammas din förenings ledare? I Skåne kan man bli tilldelad förtjänsttecken, Skånes idrottspriser och Skånska idrottsledarstipendier som är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

RF-SISU Skånes förtjänsttecken i guld för ledare

Skånska idrottsledare (förtroendevalda) kan erhålla RF-SISU Skånes förtjänsttecken efter arbete i specialidrottsdistriktsförbunds eller idrottsförenings styrelse under 25 år.

Lär mer om RF-SISU Skånes förtjänsttecken här

Guldklubben

Guldklubben Skåne är en ideell förening som erbjuder medlemskap åt alla RF-förtjänstteckenmottagare, bosatta i Skåne. Guldklubben har ett uppdrag från RF-SISU Skåne att förbereda och ta fram kandidater till förtjänsttecken för ledare och föreningar.

Läs mer om Guldklubben här

Skånska Idrottspriser

Varje år delar RF-SISU Skåne ut priser till personer och lag som gjort bra insatser under året som gått. Priserna delas ut i fyra klasser: Årets Idrottsförening, Årets Idrottsledare, Årets Funktionär och Årets Idrottare.

Läs mer om Skånes Idrottspriser här

Skånes Idrottsledarstipenider

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under uppväxten med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för inte bara enskilda individer utan också för samhällets utveckling i stort, då ledarna ofta blir förebilder för de unga. Skånes Idrottsledarstipendier delas ut sedan 2006. Föreningar har under vintern haft möjlighet att nominera en kvinna och en man. Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 7 000 går till idrottsledaren själv och 3 000 till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer om Skånska Idrottsledarstipendier här

Sidan publicerades: 12 oktober 2022