Styelse info och dokument

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

­Styrelsen 2021-2022


Funktion

Namn

Epost

Ordförande

Conny Lindvall

conny.lindvall@gmail.com

Vice ordförande

Roger Gottfridsson

roger.gottfridsson@bf.se

Sekreterare

Erwin Apitzsch

erwin.apitzsch@psy.lu.se

Kassör

Anita Kjellander

anita.kjellander42@gmail.com

Ledamot

Bill Kastberg

bill.kastberg@gmail.com

Ledamot

Carin Nilsson Green

carin.n.green@gmail.com

Ledamot

Gert-Åke Ivarsson

gert.ivarsson@telia.com

Nedan hittas alla styrelsedokument från Guldklubben sedan 2013. Det går att söka årsvis i sökmotorn.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022