Idrott i samhället

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Idrottens drivkraft är glädjen och gemenskapen i gruppen eller laget, utmaningen och nerven i tävlingen, känslan av att spränga gränser och nå mål – och välbefinnandet av att träna. Samtidigt ger idrotten mervärden för samhället som omfattar så mycket mer än en rolig fritidsaktivitet. Idrottsrörelsen vill vara en central pusselbit i ett hållbart samhälle.

Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har med start 2018 fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan

Antidoping, idrott och kriminalitet

RF-SISU Skåne arbetar med fem viktiga arbetsområden som samlas under namnet idrott och kriminalitet. Dessa områden har gemensamma beröringspunkter och riskerar på olika sätt att drabba våra idrottsföreningar.

Läs mer om Antidoping, idrott och kriminalitet

Folkhälsa

Idrott hela livet är RF-SISU Skånes och hela idrottsrörelsens vision. Idag finns det i hela landet ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 000 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. Genom omfattande verksamhet och engagerade ledare bidrar vi därför till en god folkhälsa.

Läs mer om Folkhälsa

Intressepolitik

Genom sin fysiska aktivitet är idrotten en lustfylld motvikt till ett alltmer stillasittande vardagsliv och utgör en mötesplats i ett samhälle där segregation och utanförskap är växande utmaningar.

Sveriges kommuner har varit, är och kommer att vara helt avgörande för att vi fortsatt ska ha en av världens starkaste idrottsrörelser byggd på demokrati och som är öppen för alla. Under 1960-1980-talet var idrotten en central del i samhällsplaneringen. Idrottsmiljöer byggdes nära skolor och bostadsområden. Tyvärr ser vi en negativ trend de senaste decennierna.

Läs mer om Idrott i samhället

Sidan publicerades: 3 november 2022