Samverkan mellan kommuner för bättre förutsättningar

Sidan uppdaterades: 13 november 2022

Samverkan är verkligen ett ”slitet” begrepp. Ett enkelt ord med bred tolkningsrätt som gör det opassande att ha med i ett påverkansarbete men vi tycker ändå att det är den uppmaning som vi vill göra för att förbättra föreningens förutsättningar.

Vi menar att det finns utmaningar vad gäller samverkan över kommungränserna när det exempelvis handlar om att dela med sig av lokaler i idrottsanläggningar. I en kommun kan det finnas idrottslokaler som står tomma samtidigt som i en angränsande kommun kan efterfrågan vara så stor att lokalerna inte räcker till. Här behövs en samverkan mellan kommunerna för att öka tillgängligheten för idrottsföreningar.

Andra identifierade hinder är bidragsregler, lokalkostnader och att uthyrning till utomstående. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det inte ekonomiskt att alla kommuner enskilt ska behöva investera i idrottsanläggningar.

Kommunsamverkan sker redan inom vissa samhällsområden. En förutsättning för samarbete är att kommunerna själva tar initiativ med en vilja att tillsammans lösa frågan. En “win-win-situation” behöver uppnås. Förutsättningar skapas då för idrottsföreningar att samverka med varandra och över kommungränserna.

Idrotten i Skåne kan bidra med

I idrottsrörelsen får barn och ungdomar känna gemenskap. Som Sveriges största folkrörelse stöttar och fostrar vi många barn och ungdomar. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening.

I föreningens verksamhet kommer de att försöka, misslyckas, lyckas och ha roligt tillsammans. De kommer att vara uppslukade av idrotten en timme eller två. Men de timmarna blir dagar, veckor och år. Till slut står där unga killar och tjejer. Förhoppningsvis med god självkänsla och gott självförtroende. Ungdomar som är trygga och självständiga. De kommer att bry sig om sina kompisar, ha respekt för gemensamma beslut och förståelse för de som inte tycker lika.

I Skånes cirka 2 300 idrottsföreningar pågår ett rikt föreningsliv även utanför matcharenan, tävlingen och träningen. I föreningen ordnas mötesplatser, medlemmar deltar i årsmötet, ledare utbildas och utvecklas, barn, ungdomar, vårdnadshavare och andra vuxna deltar i folkbildande verksamhet. Runt om i distriktet så sköter föreningarnas medlemmar till exempel caféet, tvättar matchkläder och säljer julgranar. Idrottsrörelsen hjälper både individer och föreningar att utvecklas och växa. För att föreningen ska fungera så behövs tillgång till andra ytor än själva idrottsytorna. Det behövs platser där man kan samlas och samverka för att genomföra samtal, möten och utbildningar.

Idrotten i Skåne behöver

  • Att kommuner aktivt arbetar för samverkan över kommungränserna, som en möjlighet att förbättra förutsättningar för föreningar och invånare i kommunen
  • Förutsättningar skapas för ökad samverkan mellan kommunerna
  • Att kommuner samverkar med närliggande kommuner i både nyinvestering och nyttjande av befintliga anläggningar

Ökad samverkan mellan kommunerna och byggnation av fler regionala anläggningar

För idrotter som kräver specialanläggningar är regional samverkan en förutsättning. Det har visat sig vara både kostnadseffektivt och viktigt för den idrottsliga mångfalden.

Samlingslokaler i anslutning till idrottsanläggningar

Föreningsidrotten ser till att människor möts, oavsett bakgrund eller var du bor, och det är viktigt att det finns förutsättningar för idrotten att utvecklas. För att göra det behövs samlingslokaler i anslutning till anläggningar och andra idrottsmiljöer där ledare och aktiva kan mötas och bildas. Fler mötesplatser stärker demokratin och skapar förutsättningar för idrottens bidrag till folkbildningen i samhället.

Läs om Sågen i Klippan och hur många aktörer smaverkat för att nå målbilden - en gemensam mötesplats.

Sidan publicerades: 13 november 2022