För att fakturera RF-SISU Skåne

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

RF-SISU Skåne har målsättningen att endast ta emot leverantörsfakturor elektroniskt, dvs framöver tar vi helst inte längre emot pappersfakturor.

Elektroniska fakturor möjliggör en mer effektiv och säkrare hantering och är dessutom bättre för miljön. Hjälp oss i detta arbete genom att skicka era fakturor elektroniskt.

Fakturamottagare:

RF-SISU Skåne
SE-8460005815
AISE1579 Scancloud
831 90 ÖSTERSUND

Referens till förening eller medarbetare inom RF-SISU Skåne måste alltid finnas med på fakturan.

Pappersfakturor via e-post mailas till : faktura1.skane@rfsisu.se

Peppoladress: organisationsnummer 8460005815 Peppolid: 0007:8460005815

För frågor om fakturering kontakta ekonomi.skane@rfsisu.se

Sidan publicerades: 16 maj 2023