Distriktstämman

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Distriktsstämman– årsmötet – är RF-SISU Skånes högsta beslutande organ och stämman hålls vartannat år.

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF).

Årsmöte hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet.

Läs mer om kommande Distriktsstämma

Dags att motionera?

Medlemsförening får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.

Dags att nominera?

Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen.

Kontaktinformation till styrelsen och valberedningen

Dokument från RF-SISU Skånes Distriktsstämmor

Nedan kan relevanta dokument från tidigare stämmor sökas fram årsvis.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022