Distriktsstämman 2024

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Här kommer aktuell information om nästkommande Distriktsstämma att läggas upp löpande.

Årsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser. Ombuden utses av varje idrott, oftast genom specialdistriktsförbunden (SDF). Övriga föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Utlysning

Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. Stämman utannonseras också via nyhetsbrev och RF-SISU Skånes hemsida.

Anmälan

Anmälan till årsmötet görs via denna länk.

Handlingar

Handlingar inför årsmötet läggs upp här senast tre veckor innan årsmötet, samt skickas ut digitalt till anmälda ombud.
Handlingar kommer också att tryckas upp och finnas tillgängligt under mötet.

 • Inbjudan
 • Röstlängd
 • Föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse inkl årsredovisning
 • Styrelsens förslag
  • Verksamhetsplan
  • Ekonomisk plan
 • Motioner
  • Inga motioner inkomna
 • Valberedningens förslag
 • Presentation av valberedningens förslag

Har ni frågor eller funderingar kring innehållet i handlingarna inför årsmötet?
Vänligen ta kontakt med
Ordförande Jane Andersson för frågor kring styrelsens arbete
Distriktsidrottschef Patrik Karlsson för frågor kring verksamheten
Ekonomichef Hampus Tammelin för frågor kring ekonomin
Valberedningens ordförande Erwin Apitzsch för frågor kring valberedningens förslag

Motioner

Medlemsföreningar får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.

Nomineringar

Medlemsföreningar inom distriktet har rätt att, senast den 15 januari, till valberedningen lämna förslag på personer för valen.

Har ni frågor kring detta återkoppla till patrik.karlsson@rfsisu.se.

Sidan publicerades: 12 oktober 2022