RF-SISU Skånes Barnidrottsombud

Sidan uppdaterades: 29 november 2022

Trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar”. Så definierar Riksidrottsförbundet vad trygg idrott handlar om. Vi vet dock att idrottsmiljön inte alltid är trygg, och därför arbetar vi på flera sätt med frågor som rör trygga idrottsmiljöer.

Martin Edbladh är regionalt barnidrottsombud på RF-SISU Skåne och arbetar med att stötta Södra regionens (Skåne, Småland, Halland och Blekingedistriktets) föreningar och förbund i trygghetsfrågor. Hans roll är dels förebyggande, men finns också som stöd när det sker problem, olyckor och övertramp i föreningar. Såväl barn, föräldrar som föreningsledare kan kontakta Martin.

barnidrottsombud.skane@rfsisu.se eller 010-476 57 23

Vad är då det viktigaste för föreningar att tänka på och göra i det förebyggande arbetet? Martin ger er tre tips:

  1. Utgå alltid från barn och ungas perspektiv och behov. Vi är där för dem, och inte omvänt!
  2. Bestäm dig var du står i de ”stora” frågorna som ledare. Vad är syftet och vad är målet med er verksamhet? När du har satt de frågorna har du också mycket enklare för att hantera frågor som toppning, selektering o.s.v.
  3. Tänk långsiktigt. Nästan alla kan vinna guldmedaljer med tioåringar, men det som är riktigt fint är om du kan få dem att älska idrott hela livet och att i gymnasieåldern välja om en vill gå motionsspåret, satsa mot elit, eller kanske bli ledare.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
  • Det går även att ta kontakt med RF-SISU Skånes barnidrottsombud, som vi nämnt ovan.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. Visselblåsaren
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Läs mer om trygg idrott

Sidan publicerades: 14 november 2022