Föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 25 juni 2024

RF-SISU Skåne arbetar för att Skånska föreningar ska ha kunskaper i föreningskunskap vilket ger förutsättningen för att driva en demokratisk och välfungerande verksamhet.

En del av svenska idrottsrörelsen

Du som föreningsledare och din idrottsförening ingår i ett större sammanhang, den svenska idrottsrörelsen, vår största och mest levande folkrörelse med ca 20000 idrottsföreningar, alla ideella föreningar. I Skåne finns ca 2400 idrottsföreningar. Idrottsrörelsen är organiserad i 72 olika Specialidrottsförbund som i sin tur är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF).

RF har ett ansvar att leda, företräda och stödja idrotten nationellt. För det regionala stödet finns 19 distrikt varav RF-SISU Skåne är ett. Specialidrottsförbunden ansvarar för att utveckla den specifika idrotten nationellt.

Ramar och regler

I och med att din förening är en del av idrottsrörelsen finns det både ramar och stöd för föreningarnas verksamhet. Det finns ett ansvar som är tudelat. Dels handlar det om att som förening agera på ett sätt som tar hänsyn till vad som är bäst för föreningens medlemmar. Dels innebär ansvaret att agera på ett sätt som går i linje med de tankar och intentioner som den egna idrotten har, såväl som idrottsrörelsen i sin helhet. Det är därför viktigt att känna till hur idrottsrörelsen hänger samman.

Föreningskunskap är kunskap om de regler, traditioner och praxis som finns för hur en ideell förening fungerar. Denna kunskap omfattar hur beslut tas i en ideell förening, styrelsens mandat och ansvar och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i rörelse.

Under rubriken ”Bidrag och stöd” finns viktig information för idrottsföreningarnas styrelse och medlemmar.

Kontakta gärna någon avvåra sakkunniga inom föreningskunskap när du har frågor: Alexander, Andreas, Anna, Katarina och Mia.

Utbildning

Introduktionsutbildning för föreningsledare finns som en webbutbildning för alla ledare och medlemmar, genomför den enskilt eller tillsammans i styrelsen.

Här hittar du övriga utbildningar som vi erbjuder inom föreningskunskap

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

Årsmöteserbjudande

RF-SISU Skåne kan ge stöd i samband med föreningens Årsmöte

Årsmötet är det viktigaste mötet i förening
Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.