Idrottare med NPF-diagnos

Sidan uppdaterades: 27 september 2023

Antalet personer som har fått diagnoser som ADHD, Autism och Asperger har ökat, vilket beror på att kunskapen om dessa dem har ökat i samhället. Samtidigt har vi inom idrottsrörelsen fortfarande mycket att lära oss om dessa dolda funktionsnedsättningar, särskilt kopplat till hur vi bör leda barn och ungdomar med diagnoserna.

ADHD, Autism och Asperberg, även kallat Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), är så pass vanligt att det i varje klass, varje idrottslag och på varje arbetsplats finns en eller flera som har dessa diagnoser. Ibland kan funktionsnedsättningen innebära att man har svårigheter i skolan, träna i vanliga idrottsgrupper osv, de allra flesta klarar dock detta så länge du som ledare är beredd att anpassa ditt ledarskap så att det passar flera.

Vad är NPF?

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

Viktiga utgångspunkter när du exempelvis är tränare för att inkludera och tillgängliggöra träningen för ännu fler:

  • Rutiner och struktur.
  • Motivation, feedback och känsloärlighet.
  • Relationer och bemötande.

Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i föreningen!

Idrott är extra viktigt för barn och unga med NPF

Alla har rätt att växa upp med möjlighet till en fungerande fritid. Det kan vara skillnaden mellan hälsa och ohälsa, gemenskap eller utanförskap, att ha ork eller att alltid vara trött. För barn och unga med NPF-diagnoser är idrott extra viktigt enligt forskningen eftersom det ökar och håller uppe dopaminnivåerna och hjälper barnen att hålla ett bättre fokus.

Vad gör vi i Skåne?

Forskning visar att barn och unga med NPF slutar idrotta tidigare än andra barn och därför vill vi på RF-SISU Skåne att föreningar i Skåne ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur man som ledare skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten. Det skulle ge fler barn möjlighet att bevara rörelseglädjen och utveckla sin motorik. Därför erbjuder vi två utbildningar inom ämnet;

Grundutbildning för tränare

En webbaserad grundutbildning hos SISU Idrottsutbildarna för alla tränare, oavsett idrott eller ålder på de du tränar. Det första steget av obligatoriska utbildningar som erbjuds idrottsrörelsens tränare. Utbildningen innehåller en valbar modul; Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF, som är en bra första inblick i ämnet.

Gå till utbildningen på SISU Idrottsutbildarnas webbplats.

Inkluderande ledarskap för att möte idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

En utbildning i workshopformat som ger dig som tränare mer kunskap om vad NPF är samt konkreta tips på hur du som tränare och din förening kan stärka förutsättningarna för att bli en mer inkluderande förening.

Inkluderande ledarskap - Att träna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar

Denna utbildning, med målgrupp ledare, tränare och vårdnadshavare, har syftet att ge teoretisk kunskap om att möta barn och ungdomar med beteendeutmaningar som vill idrotta. Målet är att ge alla chansen att utvecklas och ge förslag på användbara tips inom respektive idrotts- och målgrupp, oavsett typ av problemskapande beteende.

Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar?

Sidan publicerades: 3 november 2022