FaR - Fysisk Aktivitet på Recept

Sidan uppdaterades: 14 augusti 2023

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen.

Ett FaR® kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara träning på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör som finns i vår databas. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

RF-SISU Skåne är, på uppdrag av Region Skåne, ansvariga för att utbilda och rekrytera idrottsföreningar och andra aktörer till att vår databas med aktiviteter för individer som fått ett FaR. För mer information klicka dig vidare på rutorna nedan.