Foto: Andreas Winblad, RF-SISU Skåne

Samverkan i Skåne

Sidan uppdaterades: 29 februari 2024

Barn ska inte behöva välja idrott för tidigt!

Skånes Fotbollförbund, Handboll Syd, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med RF-SISU Skåne en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn.

I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

Logotyper med Skånes ishockeyförbund, Skånes fotbollsförbund, Skånes Ridsportförbund, Skånes Innebandyförbund samt RF-SISU Skåne

”SAMVERKAN I SKÅNE” – En samverkan för bättre barnidrott skapades för att i möjligaste mån försöka undvika krockar mellan barn- och ungdomars olika idrottsaktiviteter. Vi uppmanar alla våra medlemsföreningar att försöka göra detsamma på lokal nivå, så att våra barn och ungdomar inte ska behöva välja mellan våra idrotter. Vi är övertygade om att barnen tycker det är roligare men även forskning visar att de håller på längre med sitt idrottande om de får hålla på med så många idrotter som möjligt, så länge som möjligt i ungdomsåren.

#schysstmatch

Tillsammans vill vi bidra till att göra matchmiljön än mer trygg och glädjefylld för spelare, ledare, domare och föräldrar och övrig publik. Därför har vi lanserat #schysstmatch – tillsammans för en positiv och utvecklande matchmiljö.

Läs mer och ta del av material om #schysstmatch

Anpassning av tävlingssäsonger

Ett led i denna samverkan är att se över de perioder då respektive förbund sanktionerar seriespel för barn och ungdomar. Mot denna bakgrund har förbunden gjort justeringar i sina tävlingskalendrar. Konkret innebär det att fotbollen kommer att avsluta höstens tävlingsspel tidigare samt att de skånska innebandy- ishockey- och handbollsmatcherna startar sin verksamhet senare, vilket ger ett utrymme så att tävlingssäsongerna inte krockar i lika hög utsträckning. På detta vis ger vi idrottande barn större möjlighet att kunna utöva flera idrotter samtidigt utan att behöva välja idrott.

Det är betydelsefullt att poängtera att, även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av träning, så är tävlingen för många det roligaste. Tävlingen är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp med andra ger för många barn, liksom för ungdomar och vuxna, mening till den träning de lägger ner. Men det är också viktigt att komma ihåg att tävlingen inte är den enda drivkraften för barnen och att utformningen av tävlingen har stor betydelse. Inte bara för stunden utan också då tävlingen i stor utsträckning styr det som sker på träningen.

Därför måste vi som förbund fundera över vilka signaler våra tävlingssystem sänder ut om vad som ska premieras i olika åldrar. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna och inte heller för idrotten i stort. Det finns ingen forskning som visar att man i barnaålder kan förutspå vilka individer som kommer att nå resultatframgångar i vuxen ålder. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar en bra miljö där så många som möjligt ges förutsättning att idrotta så länge som möjligt.

Utbildning - Grönt kort

Rätt idrottsmiljö och ledarskap för våra barn utvecklar, formar och motiverar dem, både som idrottare och människor. Med det gröna kortet kan vi tillsammans skapa en tränings- och tävlingsmiljö som är ännu bättre och roligare. För det är livsviktigt att barnen har skoj när de tävlar och tränar. Och när man tar skoj på allvar får man också det bästa laget.

Grönt kort-utbildningen består av två delar och här får du ta del av viktiga och nyttiga kunskaper om hur barn tänker och agerar när de tränar och tävlar. När du har gått kursen, som bara tar ca 1 timme, så hoppas vi att du ska ha fått insikter som gör dig till en ännu bättre ledare. En ledare som kan utveckla, forma och motivera våra barn, både som idrottare och som människor.

Till utbildningen Grönt kort

Riktlinjer gällande gränsöveskridande idrottsutövande:

Med jämna mellanrum kommer det samtal från föräldrar och ledare som berättar om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är ingen som vinner på en sådan konkurrens och det är därför vi har enats om riktlinjer när det gäller säsonger. Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 15 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet.

Det finns dock barn och ungdomar som bara håller på med en idrott och de måste kunna få träna året om. Då är det viktigt att träningen är allsidig och ger förutsättningar för att hålla på med fler idrotter längre fram samt att den ger förutsättningar för ett aktivt liv. Rädslan över att tappa träning i en idrott och komma efter sätter ofta press på barn så att de har svårt att välja. Det finns därför en stor risk att de tröttnar, känner en press och slutar idrotta helt och hållet vilket gör alla till förlorare.

Högsäsonger:
Fotbollen; april – oktober
Handboll; oktober – mars
Innebandy; oktober – mars
Ishockey; oktober – mars

Våra riktlinjer:
- Om möjligt spelas respektive säsong färdigt.
- När matcher på olika sätt krockar med idrott i högsäsong arbetar vi utefter att:
Det grundläggande är att ledarna har förståelse för att ”krockar” kan inträffa och att man vid exempelvis uttagning till matcher tar hänsyn till att barnen kan hålla på med fler idrotter, samt att ledarna kommunicerar planeringen med de andra idrotternas ledare.
- Respektive förbund tar upp och diskuterar frågan vid sina olika utbildningar och träffar.

För mer info kontakta:

Peter Ekvall, VD Skånes Fotbollförbund 040-59 02 12
Emme Adébo, utvecklingsansvarig Handboll Syd 040-600 59 92
Henrik Paulsson, verksamhetschef Skånes Innebandyförbund 073-436 90 05
Anni Björklund, utvecklingskonsulent Skånes Ishockeyförbund 010-476 57 50
Jenny Hellberg, verksamhetschef RF-SISU Skåne 010-476 57 66

Sidan publicerades: 21 oktober 2022