Senior Sport School

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

Verksamhet för deltagare från 60 år plus. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet.

Senior Sport School är en satsning som har utvecklats i samverkan mellan Region Skåne och RF-SISU Skåne och startade 2009.

Samverkansmodellen

Samarbetet mellan RF-SISU Skåne, Region Skåne och kommuner utgick från ett regeringsuppdrag (2010–2015) där målet var att ta fram en Samverkansmodell som involverade landsting, kommun och ideell sektor. Under åren 2013–2017 hade Folkhälsomyndigheten (och tidigare Statens folkhälsoinstitut) en delwebbsida som gick under benämningen "Seniorguiden". Den fungerade som en nationell vägledning och plattform med syfte att samla kunskap och ge inspiration för att främja ett hälsosamt åldrande.

I början av 2018 beslös att stänga ner Seniorguiden. Läs mer om "Samverkansmodellen".

Jubileum 2019

Senior Sport School fyllde 10 år och i samband med det skapades en folder som beskriver verksaheten och visar hur den utvecklats under tiden. Läs foldern i sin helhet. Pdf, 10 MB.

Skrivet om Senior Sport School

Skrivet i "Recept för rörelse"

Kristianstadbladet om Senior Sport School

Trelleborgs Allehanda om Senior Sport School

Outdoor & Indoor rörelseglädje 60+

Ytterligare ett koncept har tagits fram som alternativ för målgruppen 60+

Läs mer om Outdoor & Indoor rörelseglädje 60+

Sidan publicerades: 1 november 2022

Kontakt

Sofi Andersson Lantz

Idrottskonsulent

010 - 476 57 67

Regional samordnare för Senior Sport School samt Idrott och funktionsnedsättning

Jubileumsfolder

Beskrivning av Senior Sport Schools verksamhet efter 10 års jubileum.

Seniorer som tränar kendo