Logotyp

Idén med Sport Fitness är att idrottsföreningar ska kunna erbjuda ett komplett och enkelt träningskoncept för alla som vill testa på idrotten, men även den som vill stanna kvar i eller komma tillbaka till idrotten och dess gemenskap.

Målgruppen är barn, unga och vuxna med eller utan erfarenhet av idrotten.

Kom med i gemenskapen!

Aktuellt

13 dec 2022 09:27

Sport Fitness har ny hemsida

Ny hemsida, mer information