Idrott på lika villkor

Sidan uppdaterades: 30 maj 2024

RF-SISU Skåne vill verka för och stötta föreningar i sitt arbete för jämställdhet. Vi har utöver metoder och utbildningar, våra konsulenter som kan hjälpa vid processer och utvecklingstillfällen med föreningen.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att idrott ska vara på lika villkor. En miljö där individer själv formar sin idrott och sitt eget deltagande i idrottsrörelsen.

En normmedveten idrott

För att bli mer inkluderande och jämställda behöver vi förstå vad normer är och de påverkar.

Normmedveten idrott innebär att:

  • Vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och hur kan förhålla oss till dem
  • Vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
  • Vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framförallt ligger på den som har makt och är mest självklar i sammanhanget.

Idrottens jämställdhetsmål

Under Riksidrottsförbundets stämma 2017 beslutades nya jämställdhetsmål för hela idrottsrörelsen. Dessa ska uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Läs idrottsrörelsens jämställdhetsmål här

Jobba med jämställdhet

RF-SISU Skåne finns som stöd till er förening eller förbund om ni vill utveckla ert jämställdhetsarbete. Vi kan besöka er förening och hålla i utbildningskvällar, kurser, och föreläsningar. Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Vill ni påbörja ert jämställdhetsarbete på egen hand? Nedan listas tips och arbetsmaterial för att komma igång.

Trygg och inkluderande idrott

Denna webb är en utbildningssida som riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den ska stötta ert arbete med inkluderingoch är framtagen av Riksidrottsförbundet.

Besök Trygg och inkluderande idrott här.

4R metoden

Samtalsunderlag

Samtal män emellan

Diskussion mellan fyra män rörande normer och machokultur i korta filmer med diskussionsfrågor som grupper kan prata om.

Se filmer och frågor

Caroline Jönsson intervjuar idrottsförebilder

Exempel på individers resor och hur de upplever sin position i samhället

Se filmer och frågor

Utbildningar

Fifty/Fifty

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som består av sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet även under 2022.

Försnack

Försnack är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder i föreningen.

Läs mer om utbildningen här.

Andra satsningar & samarbeten inom RF-SISU Skåne

Starka

RF-SISU Skåne har skapat konceptet Starka 2016. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi stora möjligheter att påverka ungas hälsa och tillsammans göra skillnad. Vi vill tillsammans arbeta för det gemensamma målet att stärka unga som är ofrivilligt inaktiva i deras utveckling och välbefinnande.

Läs mer på vår sida

Temakvällar #schysstidrott

RF-SISU Skåne, Kvinnojouren i Lund, PIL och Lunds kommun planerar just nu för 2023 års temakvällar om #schysstidrott. Ämnena tidigare år har bland annat varit machonormen, ojämställdhet av löner inom idrotten, diskriminering av personer som är utanför könsnormen, sexuella övergrepp och grooming inom idrotten.

För frågor kontakta: erik.arrhenius@rfsisu.se

Sidan publicerades: 3 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

Ladda ner skylten