Samtal män emellan

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Vi bjöd in fyra män från idrottsrörelsen som i filmerna nedan samtalar om jämställdhet, normer, machokultur och inkludering. Alla med inställningen att normer och strukturer går att förändra.

Albin Nerman är bland annat föreläsare, debattör och handbollsdomare.
Emme, Adebó är bland annat utvecklingsansvarig på Handbollförbundet Syd och tränare.
Marco Vega är bland annat föreläsare i jämställdhetsfrågor och träningsinstruktör.
Simon Fridholt Löf har bland annat varit föreningsutvecklare på Skånes Innebandyförbund och utbildare på Locker Room Talk.

Längst ner på sidan finns samtalsunderlag och tips för vidare arbete i föreningen.

Är idrotten jämställd?

Vad behöver vi män göra för att bidra till en mer jämställd idrott?

Vad innebär machokultur och vad är era erfarenheter av det?

Ert bästa tips till föreningar för att bli mer jämställda och inkluderande?

Ert bästa tips till föreningar för att bli mer jämställda och inkluderande?

Vilken potential har idrotten att bidra till en positiv samhällsutveckling?

Samtalsunderlag om jämställdhet

Frågorna nedan kan användas i samtal inom laget eller träningsgruppen.

 • Vad är jämställd idrott?
 • Finns det något i din förening som du tycker kan bli mer rättvist än det är nu, för killar och tjejer.
 • Kan du berätta om någon händelse inom idrotten där du tycker att det varit orättvist mellan könen?
 • Hur är det generellt i er idrott? Hur är könsfördelningen hos tränare och utövare? Varför tror du att det är så?
 • Har du känt dig könsdiskriminerad någon gång? Berätta om situationen och hur du kände.

Samtalsunderlag om machokultur

Frågorna nedan kan användas i samtal inom laget eller träningsgruppen.

 • Vad betyder machokultur för dig?
 • Kan du beskriva några beteenden som kan kopplas till machokultur?
 • Vad kan en osund "jargong" leda till för dig, för gruppen och kanske för andra?
 • Om du upplever att någon bidrar till en osund jargong, hur skulle du vilja agera i så fall?
 • Finns det några situationer där du känner att du förväntas vara på ett visst sätt för att leva upp till förväntningar?

Samtalsunderlag om att skapa trygghet

Frågorna nedan kan användas i samtal inom laget eller träningsgruppen.

 • Hur tror du att en ny person skulle beskriva er grupp?
 • Om en ny person börjar i er träningsgrupp. Vad skulle du göra för att den personen skulle känna sig välkommen?
 • Finns det något er grupp alltid skulle kunna göra för att nya ska känna sig välkomna?
 • Vad är ni i gruppen bra på att göra för att alla ska trivas och känna sig trygga?
 • Vad skulle du kunna bidra med för att alla ska trivas och känna sig trygga?

Arbetsmaterialet "Försnack"

Vill din förening arbeta än mer strukturerat med värdegrundsfrågor bland era ledare och aktiva, rekommenderar vi RF-SISU Skånes koncept Försnack. Det är ett arbetsmaterial som riktar sig mot barn och ungdomar om vikten av samarbete, civilkurage och goda attityder i föreningen.
Läs mer om Försnack

Fifty/Fifty

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som består av sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med RF och SISU kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet även under 2022.

Utbildningen Fifty/Fift

Sidan publicerades: 3 november 2022