Om lärgrupper

Sidan uppdaterades: 3 mars 2023

Utveckla din förening genom gemensamma forum, stora som små, där föreningens ledare, tränare, idrottsaktiva och andra medlemmar får möjlighet att samtala om viktiga och värdefulla frågor för förening. Gemensamma samtal skapar kraft i ert arbete och möjligheter till ett gemensamt lärande

Vad är en lärgrupp?

En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen.Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. Lärgrupp är en bra verksamhetsform för att utveckla och skapa samstämmighet i ledarnas tankar om idrotten och dess utformning av träning och tävling men även för att öka kunskap inom angelägna områden för föreningens verksamhet. En lärgrupp riktar sig till ledare, tränare, föräldrar eller utövare och kan i stort sett utgå ifrån vilket tema som helst.

Exempel på möjliga lärgruppstillfällen i en förening

 • Utveckling av aktiva
 • Utveckling av träningsverksamheten
 • Klubbutveckling kring exempelvis rerytering och marknadsföring
 • Arbetsgrupper som syftar till att utveckla föreningen, ex. sponsring, cuper, tävlingar eller läger
 • Ledarträffar av olika slag

Skype, Teams, Zoom och andra digitala verktyg är okej att använda sig av för att genomföra lärgrupper.

SISU idrottsutbildarna har skapat ett stort antal samtalsunderlag . Dessa underlag kan användas som en guide som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema, samt hjälpa er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Lärande material

Enkla minnesregler när ni kan rapportera en lärgrupp

JA (sammankomster som ofta kan vara en lärgrupp)

 • Utveckling av…
 • Utvärdering av…
 • Teori/lärande
 • Framtidsdiskussioner
 • Förbereda/diskutera en fråga som senare ska beslutas
 • Lära av andra och lära av varandra

NEJ (sammankomster som inte kan vara en lärgrupp)

 • Om samma grupp under samma tid rapporteras som en LOK-stödsaktivitet
 • Praktiskt arbete, ex. städa, måla
 • Utövande av idrotten (fysisk aktivitet)
 • Ordinarie styrelsemöte och årsmöte
 • Om något av de formella kraven inte uppfylls.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Här är en guide för lärgruppsledaren Pdf, 469 kB.

Här är en utbildningswebb för lärgruppsledare

Redovisning

Redovisningen sker via föreningens IdrottOnlinesida. Här krävs behörighet som ”utbildningsansvarig förening” för att kunna administrera lärgrupperna. Läs mer här om hur ni rapporterar lärgrupper via IdrottOnline eller kontakta föreningens idrottskonulent.

Formella krav på att en lärgrupp ska kunna redovisas

 • Minst 3 utbildningstimmar = 3x45 min .
 • Minst 3 deltagar, inklusive ledare
 • Deltagare ska vara minst 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Om lärgruppen anpassas tidsmässigt och pedagogiskt kan den erbjudas från 7 års ålder
 • Det ska finnas en lärprocess och alla ska kunna delta i diskussionen
 • Alla deltagarna ska vara informerade om att RF-SISU Skåne är anordnare av lärgruppen och att er förening samverkar med oss


Stöd

Prata med er konsulent för mer information om hur ni kan utveckla folkbildning och utbildning i er förening.
RF-SISU Skåne kan stå för hela eller delar av kostnader som uppkommer i samband med er folkbildningsverksamhet, beroende på storlek.

Hitta kontaktuppgifter till föreningens idrottskonsulent

Exempel på stöd är: litteratur, expertmedverkan, studiebesök, pedagogiska hjälpmedel, kost & logi, och utbildare.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.