Särskilda uppdrag

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

RF-SISU Skåne arbetar med projekt inom alla idrottens verksamheter och nivåer, både lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Här finner du information om några av dessa satsningar.

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen.

Läs mer om Rörelsesatsning i skolan.

Sport Fitness

Sport Fitness är ett paketerat träningskoncept för idrottsföreningar som vill utveckla sitt träningsutbud och bredda sin målgrupp. RF-SISU Skåne står tillsammans med specialdistriktsförbunden för Handboll, Innebandy och Ishockey bakom satsningen i en gemensam styrgrupp. Satsningen är ett utmärkt sätt att konkret närma sig målsättningarna inom idrottsrörelsens Strategi 2025.

Läs mer om Sport Fitness.

Samverkan Skåne - en samverkan för bättre barnidrott

Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med RF-SISU Skåne startat en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer om vad som görs i samverkan.

Senior Sport School

Senior Sport School är en satsning som utvecklades i samverkan mellan Region Skåne och Skåneidrotten och startade 2009. Syftet med Senior Sport School är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv roll inom idrotten hela livet.
Läs mer om Senior Sport School

Outdoor rörelseglädje för seniorer 60 plus

Under pågående pandemi har RF-SISU Skåne tagit fram ett alternativ som erbjuder rörelse för målgruppen 60+.

Läs mer om Outdoor rörelselädje

Sport Open

Sport Open är ett samverkansprojekt som drivs av RF-SISU Skåne, Malmö universitet och En kreativ byrå med syfte att utveckla nya idéer och samarbeten för att skapa en mer inkluderande och hållbar idrott. Sport Open vill bidra till fler människors ökade hälsa och känsla av meningsfullhet.

Läs mer på Sport Opens hemsida

FaR - Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på recept är inget krångligt. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal ger dig ett recept på fysisk aktivitet. Det är aldrig för sent att börja röra på sig – men kanske behöver du hjälp med att komma igång?
Läs mer om FaR

Skånes idrottsledarstipendier

Sparbankstiftelserna i Skåne vill tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärksamma alla ledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Vi gör det genom att årligen dela ut 250 stipendier och hylla de ideellt arbetande idrottsledarna med en galakväll i Lund.

Läs mer om Skånes idrottsledarstipendier

DOIT

DOIT (delaktighet, organisering, inkludering & trygghet) är en verksamhet för att ge fler barn och unga tillgång till en meningsfull fritid. DOIT gör vi tillsammans med Rädda Barnen, skolan och det lokala föreningslivet. Gemensamt jobbar vi för att sänka trösklar för barn och unga att delta i föreningsidrott. Läs mer om verksamheten på DOIT:s facebooksida.

Starka

RF-SISU Skåne skapade konceptet Starka 2016. Genom samverkan mellan idrottsrörelsen, elevhälsan, skolan och andra viktiga samhällsaktörer har vi stora möjligheter att påverka ungas hälsa och tillsammans göra skillnad. Vi vill tillsammans arbeta för det gemensamma målet att stärka unga som är ofrivilligt inaktiva i deras utveckling och välbefinnande.
Läs mer om Starka

Idrottens dag

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras i samarbete med Rörelsesatsning i skolan och är en del av European School Sports Day som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal hur vi ska idrotta i framtiden..

Läs mer om Idrottens dag på Riksidrottsförbundets sida.

Bygg för Skånes hälsa

Vi vill genom fotoutställningen "En arena för så mycket mer" lyfta fram de skånska idrottsplatserna, ishallarna och simhallarna. Basketplanerna, skateparkerna och ridhallarna. Inte bara för de platser de är, utan framförallt för det som de gör möjligt. De uppoffringar som görs, vänskapsband som knyts och hjältedåd som utförs. De som vinner tillsammans och de som förlorar tillsammans. Spontanrörelse istället för stillasittande. Olikheter som får vara oviktiga och gemenskap som får betyda allt. Vi vill hylla dem för att de ger idrotten möjligheten att vara Skånes största samhällsbyggare, utan att egentligen ha det för avsikt. Våra idrottsplatser är arenor för alla – och samtidigt är de arenor för så mycket mer.

Läs mer om utställningen här


Sidan publicerades: 21 oktober 2022